Chinese Government Leadership

Chinese Communist Party (CCP) Politburo Standing Committee Members

Xi Jinping
Li Keqiang
Zhang Dejiang
Yu Zhengsheng
Liu Yunshan
Wang Qishan
Zhang Gaoli

Key PRC Government Officials

Xi Jinping, Chinese Communist Party (CCP) General Secretary; Chair, CCP Central Military Commission; PRC President; and Chair, PRC Central Military Commission
Li Yuanchao, PRC Vice President
Li Keqiang, Premier, State Council
Zhang Gaoli, Vice Premier, State Council
Liu Yandong, Vice Premier, State Council
Wang Yang, Vice Premier, State Council
Ma Kai, Vice Premier, State Council
Yang Jing, Secretary-General of the State Council
Yang Jiechi, State Councilor
Xu Shaoshi, Chair, National Development and Reform Commission (NDRC)
Gao Hucheng, Minister of Commerce (MOFCOM)
Wang Yi, Minister of Foreign Affairs (MOFA)
Lou Jiwei, Minister of Finance (MOF)
Miao Wei, Minister of Industry and Information Technology (MIIT)
Han Changfu, Minister of Agriculture (MOA)
Zhou Xiaochuan, Governor, People's Bank of China (PBOC)
Zhang Yong, Director, China Food and Drug Administration

Other Politburo Members

Fan Changlong
Guo Jinlong
Han Zheng
Hu Chunhua
Li Jianguo
Li Zhanshu
Liu Qibao
Meng Jianzhu
Sun Chunlan
Sun Zhengcai
Wang Huning
Xu Qiliang
Zhang Chunxian
Zhao Leji